Onderwerpen:

 • De ware oorzaak van ziekte volgens Dr Bach
 • Wat is Bachbloesem therapie?
 • Wie was Dr Bach?
 • Voor wie is de Bachbloesem therapie?
 • Voordelen van de Bachbloesems.
 • Investering Bachbloesem consult/remedie.
 • De 38 Bachbloesems in het kort.

De ware oorzaak van ziekte volgens Dr. Bach…..

De traditionele geneeskunde is nogal duidelijk over de oorzaken van de meeste ziekten. Dat zijn dingen buiten het individu. Verkoudheden en dergelijke worden door virussen veroorzaakt, spruw wordt door een schimmel veroorzaakt en voor astma zijn er een aantal oorzaken, waaronder luchtvervuiling en allergieën.

De vraag die Dr. Bach zich stelde was, waarom slechts een aantal mensen dat aan deze factoren wordt blootgesteld, ziek wordt. Hij beweert dat de eigenlijk natuurlijke staat van het menselijk lichaam een staat van gezondheid is. Alleen als de weerstand wordt verzwakt, omdat persoonlijkheid en emoties niet in evenwicht zijn, krijgen voornoemde factoren voet aan de grond. Dat is de reden waarom hij onevenwichtigheden de ware oorzaak van ziekte noemt.

Wat is Bachbloesem therapie?

De bloesemtherapie volgens Dr. Bach is een subtiele of fijnstoffelijke geneeswijze zoals bijvoorbeeld ook de homeopathie. De energetische werking ervan is dan ook niet rationeel of materieel uit te leggen. Deze methode is erop gebaseerd dat bepaalde bloesems een harmoniserende en positieve kracht bevatten, die niet met onze wetenschappelijke analyse-instrumenten te meten is, maar die eerder op het hogere energetische niveau werkzaam is. We zouden die kracht van de bloesems enigszins kunnen vergelijken met de manier waarop muziek of kleuren ons op een positieve manier kunnen inspireren en onze persoonlijkheid op een hoger plan tillen. Door zijn jarenlange symbiose met de natuur en zijn uitgesproken empatisch vermogen, ontwikkelde Dr. Bach de gave om aan te voelen welke bloesems precies welke harmoniserende werking in zich dragen. Bovendien ontdekte hij een manier om deze subtiele kracht over te dragen in bruikbare bloesemremedies.

Wie was Dr. Bach?

Dr. Edward Bach wat patholoog, bacterioloog en homeopaat. Hij werd in 1886 geboren in Moseley, net buiten Birmingham, maar de familie is waarschijnlijk afkomstig uit Wales. Hij begon zijn medicijnenstudie in 1906 aan de universiteit van Birmingham en ging vervolgens naar het University College in Londen waar hij zijn studie in 1912 afrondde.

Hij werd tijdens de Eerste wereldoorlog voor militaire dienst afgekeurd vanwege zijn slechte gezondheid, maar ondanks dat nam hij in deze oorlog veel extra taken op zich zoals de zorg voor gewonden. Hij deed dit naast zijn onderzoekswerk en dat had als gevolg dat hij overwerkt raakte en in 1917 overspannen raakte. De chirurgen die hem opereerden, zeiden dat hij nog maar 3 maanden te leven had, dus stortte hij zich zo snel mogelijk weer op zijn werk in de hoop in staat te zijn voor zijn dood een blijvende bijdrage aan de geneeskunde te leveren. Maar terwijl de maanden verstreken merkte hij dat hij aansterkte en kwam hij tot de conclusie dat dit kwam doordat hij blij was met zijn werk en zo geïnspireerd raakte.

De overtuiging van Bach dat gemoedstoestanden een rechtstreekse en sterke uitwerking konden hebben op lichamelijke gezondheid werd door deze ervaring bevestigd. Toen hij Hahnemanns geschriften over homeopathie ontdekte, voelde hij dat hij eindelijk op weg was naar de natuurlijke behandeling die hij wilde vinden.

Uiteindelijk gaf hij zijn succesvolle en lucratieve praktijk in Harley Street op. Hij besteedde al zijn tijd aan zijn nieuwe geneeskundige systeem dat het individu zou helpen en zich niet alleen op symptoombehandeling zou richten. De volgende 5 jaar voltooide hij de serie van 38 remedies. Een jaar later, in 1936 stierf hij. Het was alsof hij energie en inspiratie won uit zijn continue onderzoek komt te kunnen blijven werken. Toen het werk eenmaal af ws, had ook zijn leven een natuurlijk eindpunt bereikt.

Voor wie is de Bachbloesem therapie?

Dr. Edward Bach heeft de Bachbloesems uitgevonden om negatieve emoties bij mensen om te buigen naar hun positieve tegenpool. Door de negatieve emoties niet te gaan onderdrukken maar om te buigen, zorg je dat er genezing optreedt zonder dat je nog medicatie moet gebruiken. De negatieve emoties liggen dikwijls aan de basis van fysieke problemen.

Door bijvoorbeeld hoofdpijn alleen maar te behandelen op een manier waardoor hoofdpijn weg gaat krijg je geen genezing. Stel dat stress aan de basis van de hoofdpijn ligt, dan moet men de stress proberen weg te nemen. Hier kunnen de Bachbloesems mee helpen.

Bachbloesems zijn geen medicijnen. Bachbloesems willen ook geen medicijnen vervangen, maar kunnen uitstekend dienst doen als aanvulling op medicatie.

Voordelen van Bachbloesems:

 • Bachbloesems zijn niet verslavend, je kan er niet afhankelijk van worden;
 • Bachbloesems hebben geen bijwerkingen;
 • Bachbloesems zijn nooit schadelijk, je kan er geen overdosis van nemen;
 • Bachbloesems werken vrij snel, je ziet vlug resultaat;
 • Bachbloesems kunnen door iedereen, op welke leeftijd of in welke situatie men zich ook bevindt gebruikt worden;
 • Bachbloesems kunnen gebruikt worden in combinatie met elk soort voeding, met medicatie of met therapie;

Investering Bachbloesem consult/remedie

Een consult voor de Bachbloesems neemt ongeveer 45 minuten in beslag. De investering is € 40 (dit is inclusief de remedie) Een losse remedie kost € 10 (30 ml flesje)

In het consult gaan we samen kijken welke emoties er zijn die een negatief effect op je hebben. Daarna gaan we onderzoeken welke Bachbloesems een mooie remedie zouden kunnen zijn om dit te kunnen ombuigen naar positieve emoties. Hoe we de keuze maken en welke keuze het gaat worden is vooral afhankelijk van jezelf en je emoties. Er kunnen meerder Bachbloesems in een remedie worden gedaan. Dat betekent dat iedere remedie die gemaakt wordt is afgestemd op de persoon.

In het traject van de kruidengeneeskunde zit de Bachbloesem in het behandelplan verwerkt.

De 38 Bachbloesems in het kort……

Hieronder volgen de 38 remedies die Dr Bach in zijn leven heeft ontdekt verdeeld in de 7 categorieën. Daarachter een korte beschrijving van de werking. Wil je meer weten of zelf een remedie gaan gebruiken stuur mij dan een berichtje: info@kruidenparadijs.nl

 1. Voor hen die angst lijden:
 • Rock Rose (Zonneroosje): Bij paniek en hevige angst;
 • Mimulus (Maskerbloem): Remedie voor gewone alledaagse angstgevoelens waarvan de oorsprong bekend is;
 • Cherry Plum (Kerspruim): voor angst om je zelfbeheersing te verliezen en om jezelf of een ander kwaad te doen;
 • Aspen (Esp/Ratelpopulier): Remedie tegen angst die vaag is zonder bekende rationele oorzaak;
 • Red Chestnut (Rode kastanje): Remedie voor angst voor wat een ander van wie je houdt kan overkomen;

2. Voor hen die onzeker zijn:

 • Cerato (Loodkruid): Deze mensen vinden het niet moeilijk om tot een beslissing te komen, maar als ze die hebben genomen beginnen ze aan de juistheid ervan te twijfelen;
 • Scleranthus (Hardbloem): Is een remedie bij besluiteloosheid in de gevallen dat er sprake is van verschillende manieren waarop zou kunnen worden gehandeld;
 • Gentian (Gentiaan): Gentian is de remedie voor moedeloosheid die teweeg werd gebracht door een tegenslag;
 • Gorse (Gaspeldoorn): Iemand in Gorse toestand heet niet alleen zin om het bijltje erbij neer te gooien, hij heeft het echt opgegeven;
 • Hornbeam (Haagbeuk): Dit wordt vaak de remedie voor het maandagochtend gevoel of voor de morning after genoemd;
 • Wild oat (Ruwe dravik): Deze mensen hebben vaak veel talent en willen graag iets echt waardevols doen met hun leven. Ze kunnen echter niet tot de beslissing komen waar ze heen willen;

3. Voor hen met onvoldoende interesse in het hier en nu:

 • Clematis (Bosrank): Clematie mensen zijn grote dromers die de neiging hebben hun energie te verbruiken in een fantasiewereld en niet in de werkelijke wereld;
 • Honeysuckle (Kamperfoelie): Honeysuckle is voor mensen die in het verleden leven in plaats van aan de toekomst te denken;
 • Wild rose (Hondsroos): De remedie wordt voor mensen in deze toestand gebruikt om hen te helpen een meer actieve interesse voor de wereld te hebben;
 • Olive (Olijf): Olive is voor lichamelijke en mentale uitputting met een duidelijk omlijnde oorzaak als ziekte, te hard werken, studeren of teveel lijden;
 • White chestnut (Paardenkastanje): White Chestnut mensen schenken evenmin aandacht aan wat ze doen maar zij worden daarin belet door permanente zorgelijke gedachten die onophoudelijk in hun hoofd ronddraaien;
 • Mustard (Herik): Mustard is voor zware depressies die als donderslag bij heldere hemel opdoemen;
 • Chestnut bud (Knop van de paardenkastanje): De remedie voor mensen die niet in staat lijken te zijn te leren van hun ervaringen;

4. Voor hen die eenzaam zijn:

 • Water violet (Waterviolier): De remedie wordt gebruikt als het nodig is dit type mensen te helpen zich meer open te stellen voor anderen waardoor ze minder geïsoleerd raken;
 • Impatiens (Reuzenbalsemien): De Impatiens mens heeft altijd haast, is meestal gevat en heeft weinig geduld voor de langzame, stap voor stap te werk gaande mens in deze wereld;
 • Heather (Struikheide): Heather mensen gaan zo zeer in hun eigen zaken en problemen dat zij geen belangstelling overhouden voor de problemen van anderen;

5. Voor hen die overgevoelig zijn voor invoeden en ideeën:

 • Agrimony (Agrimonie): Agrimony mensen zetten een vrolijk masker over hun innerlijke kwellingen;
 • Walnut (Walnoot): Walnut is de remedie die beschermt tegen ongewenste invloeden en gevolgen van veranderingen;
 • Centaury (Duizendguldenkruid): het Centaury type kan zichzelf in dienst van anderen doodwerken en zo te weinig tijd overhouden om ook een eigen leven te leiden;
 • Holly (Hulst): Holly is de remedie voor op anderen gerichte zeer negatieve emoties, jaloezie, haat, argwaan, wrok en afgunst;

6. Voor hen die moedeloos en wanhopig zijn:

 • Larch (Lariks): Mensen in een Lach toestand missen het vertrouwen dingen te proberen omdat ze denken dat ze zullen falen;
 • Pine (Den): Pine is voor mensen die zichzelf eigen vergissingen en die van anderen kwalijk nemen;
 • Elm (Veldiep): De Elm toestand is een crisis van het zelfvertrouwen waardoor mensen worden overvallen die normaal capabel zijn en voldoende zelfvertrouwen hebben;
 • Sweet Chestnut (Tamme kastanje): Dit is de remedie voor mensen die alles al hebben geprobeerd om een uitweg uit hun problemen te vinden en het gevoel hebben aan het einde van hun Latijn te zijn, op een punt waar geen enkele uitweg meer is;
 • Star of bethlehem (Vogelmelk): Het is de remedie van shock en een hevig gevoel van verlies en het verdriet dat daarmee gepaard kan gaan;
 • Willow (Wilg): Willow mensen geven altijd anderen de schuld, zelfs als de schuld bij hen ligt. Mensen in deze toestand voelen zelfmedelijden en wrok;
 • Oak (Eik): Oak mensen ploeteren stapje voor stapje vooruit, geven niet op voordat ze hun doel bereiken en vertrouwen op hun grote kracht en stabiliteit om ongeacht tegenslagen vol te houden. Dit kan leiden tot een te zwaar belasten van hun fysieke krachten;
 • Crab apple (Appel): Crab apple is een reinigingsremedie;

7. Voor hen die overbezorgd zijn om het welzijn van anderen:

 • Chicory (Cichorei): Chicory mensen hebben veel liefde te geven maar in de negatieve toestand is deze liefde bezitterig en egoïstisch geboren;
 • Vervain (IJzerhard): De remedie bij overenthousiasme en het kan moeilijk zijn om te begrijpen dat te veel enthousiasme een probleem kan zijn. Hij gebruikt zijn energie om anderen proberen te bekeren;
 • Vine (Wijnstok): In de positieve toestand zijn Vine mensen sterke, capabele leiders. In de meest negatieve toestand zijn het tirannen die hun zin krijgen door bruut geweld en meedogenloze overheersing te gebruiken;
 • Beech (Beuk): De remedie wordt gebruikt om verdraagzaamheid ten opzichte van andere mensen te bevorderen, zodat Beech mensen kunnen leven en laten leven en zelfs in staat zijn om positieve eigenschappen te zien in mensen die in hun leven voor een andere weg kiezen;
 • Rock water (Bronwater): het Rock water type houdt zich alleen maar bezig met zijn eigen redding en heeft uitgesproken meningen. Hij moet alleen niet onbuigzaam worden;