Hieronder volgen de 38 remedies die Dr Bach in zijn leven heeft ontdekt verdeeld in de 7 categorieën. Daarachter een korte beschrijving van de werking. Wil je meer weten of zelf een remedie gaan gebruiken stuur mij dan een berichtje: info@kruidenparadijs.nl

 1. Voor hen die angst lijden:
 • Rock Rose (Zonneroosje: Bij paniek en hevige angst;
 • Mimulus (Maskerbloem): Remedie voor gewone alledaagse angstgevoelens waarvan de oorsprong bekend is;
 • Cherry Plum (Kerspruim): voor angst om je zelfbeheersing te verliezen en om jezelf of een ander kwaad te doen;
 • Aspen (Esp/Ratelpopulier): Remedie tegen angst die vaag is zonder bekende rationele oorzaak;
 • Red Chestnut (Rode kastanje): Remedie voor angst voor wat een ander van wie je houdt kan overkomen;

2. Voor hen die onzeker zijn:

 • Cerato (Loodkruid): Deze mensen vinden het niet moeilijk om tot een beslissing te komen, maar als ze die hebben genomen beginnen ze aan de juistheid ervan te twijfelen;
 • Scleranthus (Hardbloem): Is een remedie bij besluiteloosheid in de gevallen dat er sprake is van verschillende manieren waarop zou kunnen worden gehandeld;
 • Gentian (Gentiaan): Gentian is de remedie voor moedeloosheid die teweeg werd gebracht door een tegenslag;
 • Gorse (Gaspeldoorn): Iemand in Gorse toestand heeft niet alleen zin om het bijltje erbij neer te gooien, hij heeft het echt opgegeven;
 • Hornbeam (Haagbeuk): Dit wordt vaak de remedie voor het maandagochtend gevoel of voor de morning after genoemd;
 • Wild oat (Ruwe dravik): Deze mensen hebben vaak veel talent en willen graag iets echt waardevols doen met hun leven. Ze kunnen echter niet tot de beslissing komen waar ze heen willen;

3. Voor hen met onvoldoende interesse in het hier en nu:

 • Clematis (Bosrank): Clematis mensen zijn grote dromers die de neiging hebben hun energie te verbruiken in een fantasiewereld en niet in de werkelijke wereld;
 • Honeysuckle (Kamperfoelie): Honeysuckle is voor mensen die in het verleden leven in plaats van aan de toekomst te denken;
 • Wild rose (Hondsroos): De remedie wordt voor mensen in deze toestand gebruikt om hen te helpen een meer actieve interesse voor de wereld te hebben;
 • Olive (Olijf): Olive is voor lichamelijke en mentale uitputting met een duidelijk omlijnde oorzaak als ziekte, te hard werken, studeren of te veel lijden;
 • White chestnut (Paardenkastanje): White Chestnut mensen schenken evenmin aandacht aan wat ze doen maar zij worden daarin belet door permanente zorgelijke gedachten die onophoudelijk in hun hoofd ronddraaien;
 • Mustard (Herik): Mustard is voor zware depressies die als donderslag bij heldere hemel opdoemen;
 • Chestnut bud (Knop van de paardenkastanje): De remedie voor mensen die niet in staat lijken te zijn te leren van hun ervaringen;

4. Voor hen die eenzaam zijn:

 • Water violet (Waterviolier): De remedie wordt gebruikt als het nodig is dit type mensen te helpen zich meer open te stellen voor anderen waardoor ze minder geïsoleerd raken;
 • Impatiens (Reuzenbalsemien): De Impatiens mens heeft altijd haast, is meestal gevat en heft weinig geduld voor de langzame, stap voor stap te werk gaande mens in deze wereld;
 • Heather (Struikheide): Heather mensen gaan zo zeer in hun eigen zaken en problemen dat zij geen belangstelling overhouden voor de problemen van anderen;

5. Voor hen die overgevoelig zijn voor invloeden en ideeën:

 • Agrimony (Agrimonie): Agrimony mensen zetten een vrolijk masker over hun innerlijke kwellingen;
 • Walnut (Walnoot): Walnut is de remedie die beschermt tegen ongewenste invloeden en gevolgen van veranderingen;
 • Centaury (Duizendguldenkruid): Het Centaury type kan zichzelf in dienst van anderen doodwerken en zo te weinig tijd overhouden om ook een eigen leven te leiden;
 • Holly (Hulst): Holly is de remedie voor op anderen gerichte zeer negatieve emoties, jaloezie, haat, argwaan, wrok en afgunst;

6. Voor hen die moedeloos en wanhopig zijn:

 • Larch (Lariks): Mensen in een Lach toestand missen het vertrouwen dingen te proberen omdat ze denken dat ze zullen falen;
 • Pine (Den): Pine is voor mensen die zichzelf eigen vergissingen en die van anderen kwalijk nemen;
 • Elm (Veldiep): De Elm toestand is een crisis van het zelfvertrouwen waardoor mensen worden overvallen die normaal capabel zijn en voldoende zelfvertrouwen hebben;
 • Sweet chestnut (Tamme kastanje): Dit is de remedie voor mensen die alles al hebben geprobeerd om een uitweg uit hun problemen te vinden en het gevoel hebben aan het einde van hun Latijn te zijn, opa een punt waar geen enkele uitweg meer is;
 • Star of bethlehem (Vogelmelk): Het is de remedie van shock en een hevig gevoel van verlies en het verdriet dat daarmee gepaard kan gaan;
 • Willow (Wilg): Willow mensen geven altijd anderen de schuld, zelfs als de schuld bij hen ligt. Mensen in deze toestand voelen zelfmedelijden en wrok;
 • Oak (Eik): Oak mensen ploeteren stapje voor stapje vooruit, geven niet op voordat ze hun doel bereiken en vertrouwen op hun grote kracht en stabiliteit om ongeacht tegenslagen vol te houden. Dit kan leiden tot een te zwaar belasten van hun fysieke krachten;
 • Crab apple (Appel): Crab apple is een reinigingsremedie;

7. Voor hen die overbezorgd zijn om het welzijn van anderen:

 • Chicory (Cichorei): chicory mensen hebben veel liefde te geven maar in de negatieve toestand is deze liefde bezitterig en egoïstisch geboren;
 • Vervain (IJzerhard): De remedie bij overenthousiasme en het kan moeilijk zijn om te begrijpen dat te veel enthousiasme een probleem kan zijn. Hij gebruikt zijn energie om anderen proberen te bekeren;
 • Vine (Wijnstok): In de positieve toestand zijn Vine mensen sterke, capabele leiders. In de meest negatieve toestand zijn het tirannen die hun zin krijgen door bruut geweld en meedogeloze overheersing te gebruiken;
 • Beech (Beuk): De remedie wordt gebruikt om verdraagzaamheid ten opzichte van andere mensen te bevorderen, zodat Beech mensen kunnen leven en laten leven en zelfs in staat zijn om positieve eigenschappen te zien in mensen die in hun leven voor een andere weg kiezen;
 • Rock water (Bronwater): het Rock water type houdt zich alleen maar bezig met zijn eigen redding en heeft uitgesproken meningen. Hij moet alleen niet onbuigzaam worden;

Investering Bachbloesem remedies